Monumenteninventarisatie De Bilt

€ 10,00

De gemeente De Bilt heeft een opdracht gegeven aan de TH te Delft om een inventarisatie van de onroerende goederen binnen de gemeente De Bilt te maken, om in aanmerking te komen te worden beschermd en op de monumentenlijst te plaatsen.

Het is een boek met beschrijvingen en foto's van alle panden die daarvoor in aanmerking komen.

Het boek verkeert in goede staat en de afmeting is 21 x 29,5 x 3 cm.