Surat-Surat-Perdjandjian antara kesultanan .......... - Akkoordbrieven tussen het Sultanaat Riau en de regeringen van de VOC en Nederlands-Indië 1784-1909 Akkoordbrieven tussen het Sultanaat Riau en de re

€ 20,00

Uitgegeven door de nationale archieven van de Republiek Indonesië, het compartiment voor communicatie met de mensen

Taal: nederlands en Indonesisch

Boek verkeert in goede staat

kld