Surat-Surat Perdjandijan antara Dengan .........Brieven van overeenkomst tussen de sultanaat van Bandjarmasin en de regering van V.O.C., Bataafse, de Republiek Engeland en Nederlands-Indië 1635-1860

€ 20,00

Uitgegeven door de nationale archieven van de Republiek Indonesië, het compartiment voor communicatie met de mensen

Taal: nederlands en Indonesisch

Boek verkeert in goede staat

kld