Drooglegging van de Haarlemmermeer

€ 60,00

Memorie van den hoogleeraar Jacob de Gelder, overgegeven aan het Hoogheemraadschap van Rijnland, behelzende deszelfs consideratien over het ontwerp van den heer baron Van Lynden van Hemmen, strekkende ter droogmaking van de Haarlemmermeer. D. du Mortier en zoon 1821 . VIII, 250, [4] p 3 bijlagen.

Boekje van geschept papier verkeert in goede staat voor een boekje van deze leeftijd.