Mededeelingen Bureau voor de bestuurszaken buitenbezittingen

€ 30,00

Uitgegeven door: N.V. Electrische Drukkerij 'Luctor et Emergo' -den Haag

Aflevering 1 1911. Met stamboomkaart van de Meureudoe'sche Oelèëbalangfamilie en kaart van de eilanden behorende tot het Sultanaat van Batjan

Afmeting 17 x 25 cm. 

Gezien de leeftijd verkeert het boekje in redeijke staat. Kaft is beschadigd.

kld