De inlandsche beweging en de onrust in Indië - J.H.F. Kohlbrugge

€ 8,00

Voordrachten gehouden in oktober 1928 bij de opening der lessen voor de Indologische Faculteit der rijksunivesiteit te Utrecht.

uitgegeven door A. Oosthoek

afmeting16,5 x 24,5

kld