Lichte vuurwapenen - ontwerp voorschrift P.I.A.T. No. 1507

€ 10,00

12e herziene druk

Uitgegeven door Chef van den Generalen Stafaanschrijving bevelhebber van de Nederlandsche strijdkrachten d.d. 3 augustus 1945

afmeting 12 x 18 cm.

Gezien de leeftijd verkeert het boekje in goede staat

(WO II)