Penuntun - Gramatika Indonesia - Dra Sri Umijati en Louise de Grijs

€ 18,00

Taalboek met een slappe kaft, uitgegeven door Dahlan.

Het boek verkeert in goede staat 

(AV Ned-Indië)