Privacy en veiligheid

 

Persoonsgegevens bij BoekenBen

BoekenBen respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.
Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Voor het uitvoeren van uw opdrachten leggen wij uitsluitend de hiertoe minimaal benodigde persoonsgegevens vast.

Uw gegevens gebruiken wij om uw bestelling te kunnen uitvoeren.
Wij informeren u over de voortgang van uw bestelling en gebruiken uw gegevens om uw bestelling af te (laten) leveren


Delen van persoonsgegevens

BoekenBen stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden, behalve ten behoeve van een goede uitvoering van de bovengenoemde activiteiten. Alleen de daarvoor noodzakelijke gegevens worden in dat geval gedeeld.

Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld, behoudens in het geval dat BoekenBen er te goeder trouw van overtuigd is dat het toegankelijk maken, verwerken, gebruiken, bewaren of openbaar maken van persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om:

eventuele geldende wet- en regelgeving, wettelijke procedures of een afdwingbaar verzoek van een officiële instantie na te komen,

fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins af te handelen en van oordeel is daartoe een gerechtvaardigd belang te hebben,

de rechten, eigendom of veiligheid van BoekenBen en het publiek te beschermen tegen dreigend gevaar voor zover wettelijk toegestaan of vereist,

of als BoekenBen daartoe uitdrukkelijke toestemming van u heeft verkregen (‘informed consent’)
 

Bewaartermijn

Wij leggen uw persoonsgegevens digitaal vast en bewaren deze gegevens.
Hiermee kunnen wij u van relevante informatie over bijvoorbeeld uw bestelhistorie voorzien.
BoekenBen bewaart uw gegevens identificeerbaar tot 2 jaar nadat de gegevens inactief zijn geworden.

De bewaartermijn kan worden verlengd als wettelijke of fiscale verplichtingen dat noodzakelijk maken.

U kunt een verzoek doen om uw gegevens eerder buiten gebruik te stellen of te anonimiseren.
 

Uw recht op inzage, correctie en vergetelheid

U heeft als klant het recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.
Heeft u een account op BoekenBen.nl? Dan kunt u de meeste gegevens direct zelf inzien en aanpassen.
Natuurlijk kunt u ook altijd een verzoek tot inzage of correctie aan ons richten.

Tevens kunt u verzoeken om uw gegevens buiten gebruik te stellen of definitief te laten verwijderen.
BoekenBen zal uw verzoek daartoe altijd honoreren, rekening houdend met wettelijke en fiscale verplichte bewaartermijnen.

Wilt u een verzoek doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens? Stuur dan bij voorkeur een e-mail naar boekenben.nl of neem telefonisch contact met ons op. 
BoekenBen streeft ernaar uw verzoek binnen zeven dagen te verwerken. Indien het verzoek complex is of wanneer vele verzoeken tegelijk binnenkomen, kan deze termijn worden verlengd.
U ontvangt altijd per e-mail bericht.

Wanneer u een verzoek doet tot inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, zal BoekenBen u vragen om uzelf genoegzaam te identificeren voordat uw verzoek wordt verwerkt.
BoekenBen kan verzoeken weigeren wanneer deze op onredelijke manier herhaaldelijk of systematisch zijn, buitensporige technische inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen of praktisch gezien vrijwel onuitvoerbaar zijn. Ook hierover ontvangt u dan per e-mail bericht. Een weigering is met redenen omkleed. Als u het niet eens bent met onze beslissing, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

BoekenBen voert uw verzoeken zo spoedig mogelijk uit en – voor zover zij als verantwoordelijke is aan te merken - op haar kosten, behalve als het uitvoeren van deze service buitensporige inspanningen vergt. In dat geval kan BoekenBen conform de alsdan geldende wet- en regelgeving aan u de toegestane vergoeding vragen. Ook in gevallen dat BoekenBen niet als verantwoordelijke maar als verwerker in de zin van de wet is aan te merken, kan BoekenBen een vergoeding voor de kosten van de verwerking van een verzoek in rekening te brengen.

 

Gebruikerscommunicatie

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar BoekenBen verzendt, zullen we dergelijke berichten gebruiken en zo lang als nodig bewaren om uw verzoeken goed te kunnen verwerken en uw vragen te kunnen beantwoorden.
 

Cookies

Voor de functionaliteit van onze website plaatst BoekenBen of een door haar ingeschakelde derde kleine hoeveelheden informatie (cookies) op de door bezoekers gebruikte randapparatuur (zoals een laptop, tablet, telefoon) en leest BoekenBen informatie af zoals deze zich bevindt in de browserinstellingen op de randapparatuur van haar gebruikers.
BoekenBen maakt hiervoor gebruik van functionele en tracking cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de website. Deze cookies worden niet langer bewaard dan de betreffende browsersessie.
Daarnaast gebruiken we tracking cookies om de werking van de website te verbeteren. Zo kunnen we bijvoorbeeld een zoekresultaat tonen dat beter aansluit bij uw klikgedrag door onze site. We slaan in die cookies geen gedetailleerde persoonlijke informatie op en we gebruiken die informatie niet voor het opbouwen van een internetprofiel. Deze cookies worden maximaal 30 dagen op uw computer opgeslagen.

Wilt u liever dat wij geen cookies plaatsen? Stel in uw browser dan in dat cookies van BoekenBen niet worden geaccepteerd. Natuurlijk kunt u ook eventueel al geplaatste cookies uit uw browser verwijderen. Houdt er s.v.p. wel rekening mee dat zonder cookies onze website niet of niet optimaal zal worden weergegeven. Wilt u meer weten over de werking van cookies? Lees dan bijvoorbeeld de uitleg over cookies door Consuwijzer
 

Google Analytics

Onze website BoekenBen maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google").
BoekenBen gebruikt Google Analytics om inzicht te krijgen hoe bezoekers onze website gebruiken. Mede hierdoor kunnen we onze website continu verbeteren.
Google Analytics verzamelt gegevens over het gebruik van de website en deze informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
De informatie wordt daarbij zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet (volledig) meegegeven.
BoekenBen deelt verder geen persoonsgegevens met Google en gebruikt andere Google-diensten niet in combinatie met de Google Analytics-cookies.
 

Social Media

Op onze website zijn zgn. social-media knoppen opgenomen van bijvoorbeeld Facebook, Instagram en LinkedIn. Met behulp van deze social-media knoppen kunt u ervoor kiezen om via uw eigen social-media account bij deze diensten aan te geven dat u bent geïnteresseerd in (of bent overgegaan tot aankoop van) onze producten en diensten. Bij het klikken op een social-media knop kan de betreffende social-media dienst één of meerdere cookies ter herkenning plaatsen. Dit zal vervolgens zichtbaar zijn voor de bezoekers van uw persoonlijke social-media pagina’s. Op het gebruik van deze social-media websites zijn de betreffende voorwaarden van die diensten van toepassing. Dit privacy-statement van BoekenBen is uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van dergelijke socialmediadiensten. Zie ook de tekst onder ”Andere websites”.
 

Andere websites

Via onze website BoekenBen.nl verwijzen we soms via links door naar websites van derden. Wanneer u op een dergelijke link klikt, wordt u doorgeleid naar de website van een andere partij. Op het gebruik van dergelijke websites zijn de privacybepalingen van de desbetreffende derden van toepassing. Lees de bijbehorende privacy-statements om inzicht te krijgen hoe deze partij omgaat met uw persoonsgegevens. BoekenBen.nl is niet aansprakelijk voor de informatie die door derden wordt verstrekt, verwerkt of verzameld tijdens het bezoeken van dergelijke websites.