Rede uitgesproken door Dr. J.W. Meyer Ranneft bij zijn aftreden als Vice-President van den Raad van Nederlansch-Indië in de verg, v.h. College vrijdag 19 juni 1936

€ 4,00

Getypte redevoering verkeert in redelijke staat

kld