Anatomische atlas - Prof. Dr. Chr. P. Rave

€ 8,00

Ten gebruike bij het onderwijs aan verplegende en bij de opleiding voor eerste hulp bij ongelukken

1943 uitgever: Scheltema & Holkema's boekahndel en Uitgeversmaatschappij - Amsterdam