Dieselmotoren - Ing. A.J. de Koster

€ 75,00

In het boek wordt de nadruk gelegd op de medium speed motoren die op zware olie draaien. Tevens is een hoofdstuk aan de gasmotoren gewijd, omdat deze steeds meer in opkomst zijn.

Omdat de zorg om het millieu steeds groter wordt is een hoofdstuk opgenomen dat een beschrijving geeft van de schadelijke stoffen die uitgestoten worden en hoe ze afgevangen kunnen worden. Verder is een stuk opgenomen over de biobrandstof en warmte kracht koppeling.

Het boek heeft een harde kaft, 377 pagina's, is uitgegeven door Adviesbureau De Koster v.o.f. en verkeert in goede staat.

Eerste herziene druk januari 2009

Afmting 21,5 x 29,5 cm

(vervoer en transport)