Home » Malaria en de groote cultures - Bandoengsche kininefabriek

Malaria en de groote cultures - Bandoengsche kininefabriek

€ 20,00

Boek verkeert in behoorlijke staat, zeker voor een boek uit 1927

Boek met foto's tekeningen e.d., 72 blz. Stempel op schutblad van N.V. Cultuurminister v/h Dan.C. Boutje & Co 'à Gravenhage.