Van overheersching naar zelfregeering - Noto Soeroto

€ 7,00

Uitgegeven door Adji-Poestaka

Het boek heeft een slappe kaft en verkeert in redelijke staat

Afmeting 16 x24 cm.

mds