Opmars naar de galg - het proces van Neurenberg - J.J. Heydecker en J. Leeb

€ 4,00

Uitgegeven door Scheltema & Holkema

Het b oek heeft een harde kaft met stofomvouw (licht beschadigd) Het boek verkeert in g oede staat

afmeting van het boek is 25 x 16 x 5 cm.