De wisseling in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940

€ 3,50

Schrijver: I.H. Reynders

uitgegeven door: Van Stockum

WO II