Home » Dagboekfragmenten 1940-1945

Dagboekfragmenten 1940-1945

€ 10,00

Dagboekfragmenten 1940-1945

€ 10,00

Uitgegeven door 's-Gravenhage Martinus Nijhoff 1954

De in dit boek  volgende fragmenten zijn ontleend aan particuliere dagboeken die in origineel of in fotocopie berusten bij het Rijksinstituut van Oorlogsdocumentatie te Amsterdam