Oude Schoolkaart De Noormannen voor Dorestad (840)

€ 50,00

Vanaf 834 krijgen de steden Utrecht en Dorestad te maken met invallen van Vikingen uit Denemarken. En de Denen keren regelmatig terug. De noorderlingen zijn uit op gebiedsuitbreiding en willen onder meer Friesland als kolonie bij Denemarken inlijven.

Door Isings getekende kaart en uitgegeven door Wolters-Noordhoff te Groningen op linnen en oprolbaar op stokken.

De afmeting met stokken is 109 cm breed en 75 cm. lang.

De kaart verkeert op wat gebruiksporen na goede staat. 

36 EB-GN